โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต

โรงแรมศรีลำดวน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มกอช.)

2019-01-23

ดาวน์โหลดเอกสาร