ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายธนากร สงวนตระกูล
อีเมล : thanakon@gistda.or.th
ที่อยู่ : 107 หมู่ 8 บ้านหนองหงษ์ ถนนเสลภูมิ-โพนทอง (ทางหลวงหมายเลข 2046) หลัก กม ที่ 9 ตำบล/แขวง : นาเมือง
อำเภอ/เขต : เสลภูมิ จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45120

ข้าวอินทรีย์ธรรมดาสุข (ข้าวใหม่ เก็บเกี่ยว พ.ย. 2564) ข้าวกล้องพิษณุโลก 80 อินทรีย์ (Brown Phitsanulok 80 Organic Rice)

ฟาร์มธรรมดาสุข DhamadaSuk Farm

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวอินทรีย์ธรรมดาสุข (ข้าวใหม่ เก็บเกี่ยว พ.ย. 2564) ข้าวกล้องพิษณุโลก 80 อินทรีย์ (Brown Phitsanulok 80 Organic Rice)

ข้าวอินทรีย์ธรรมดาสุข DhamadaSuk Organic Rice (ข้าวใหม่***** เก็บเกี่ยว พ.ย. 2564)

"เราปรุงดิน เพื่อให้ดินปรุงข้าว แล้วข้าวก็กลับมาปรุงเรา"

ข้าวทุกเมล็ดที่ผลิตจากผื้นดินแห่งนี้ จึงปลอดภัย อุดมไปด้วยคุณค่า และสารอาหาร ส่งมอบด้วยใจให้ผู้บริโภค

ข้าวกล้องพิษณุโลก 80 อินทรีย์ (Brown Phitsanulok 80 Organic Rice) เป็นข้าวที่ส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปลูกแบบอินทรีย์ ด้วยการขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และขอการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว

การปลูก : ปลูกแบบอินทรีย์อย่างปราณีต ด้วยการไถกลบตอซังใช้ปุ๋ยพืขสดปอเทืองบำรุงดิน ปักดำกลีบเดียว ใช้แหนแดง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักปลา และฮอร์โมนไข่ เป็นปุ๋ยสำหรับข้าวในแต่ละช่วงอายุจนถึงการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว : กลุ่มเก็บเกี่ยวด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวโดยสมาชิก ตาก ฟาดข้าวแบบดั้งเดิม และสีข้าวโดยโรงสีข้าวชุมชน ข้าวทุกเมล็ด ที่เราส่งมอบให้ผู้บริโภค จึงปลอดภัยจากสารเคมี อุดมด้วยคุณค่าและสารอาหาร

ประโยชน์และคุณค่า : ของข้าวพิษณุโลก 80 เป็นข้าวสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเบาหวานที่มีภาวะอาการไตเรื้อรัง ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ 59.5 ร่างกายจะเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลได้ช้าลง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มในระดับที่พอเหมาะ ช่วยให้ไม่หิวบ่อยเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกาย และต้องการลดน้ำหนัก (ที่มา...กรมการข้าว https://www.thairicedb.com/rice-detail.php?id=28)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 2022-07-22 ข้าว พันธูุ์พิษณุโลก 80 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ

โปรโมชั่น :

ไม่มี