ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ณรงค์ กลิ่นถือศีล
อีเมล : narong3656@gmail.com
ที่อยู่ : 108/1 ม.8 ตำบล/แขวง : แหลมบัว
อำเภอ/เขต : นครชัยศรี จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 73120

ข้าวมะลิแดงอินทรีย์

มณฑลไชยศรี๘๐๗๘

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 70 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวมะลิแดงอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ 100%

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand กษ 09-9000-73-007-000009 ORGANIC 2023-01-21 ข้าว มะลิแดง, ปทุมธานี1 [ดูไฟล์] อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 5 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 60 บาท
จำนวน 6 ถึง 10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 110 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี