ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ฐิติรัตน์ วิลแลน
อีเมล : tochayariceberry@hotmail.com
ที่อยู่ : 35 ม.9 ตำบล/แขวง : หนองมะนาว
อำเภอ/เขต : คง จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : -

ข้าวทับทิมชุมแพ นครคงสัมฤทธิ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวทับทิมชุมแพ นครคงสัมฤทธิ์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP อยู่ระหว่างขอการรับรอง 2019-12-30 ข้าว - อยู่ระหว่างขอการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry,ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 5 ถึง 10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 100 บาท
จำนวน 11 ถึง 20 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 150 บาท
จำนวน 21 ถึง 50 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 200 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี