ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : มนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์
อีเมล : Monchawal@gmail.com
ที่อยู่ : 135 ม.5 ซ.ประมง3/5 ตำบล/แขวง : หนองกอมเกาะ
อำเภอ/เขต : เมืองหนองคาย จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000

ข้าวหอมมะลิขัดขาว

ข้าวอินทริย์ปลอดสารพิษ ข้าวสามหอม (ตราข้าวลูกสาว)

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 55 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมมะลิขัดขาว

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี