ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : อุไรวรรณ ภู่วัตร
อีเมล : uraiwan@hotmail.com
ที่อยู่ : 427 ม.11 ตำบล/แขวง : บ้านต๊ำ
อำเภอ/เขต : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ชาข้าวกล้องลืมผัว

IRICE

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 50 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/กล่อง

ขนาดบรรจุ : 50 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : IRICE