ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย
อีเมล : khaowsook@gmail.com
ที่อยู่ : 138 ม.10 บ้านเจริญสุข ตำบล/แขวง : บ้านผึ้ง
อำเภอ/เขต : เมืองนครพนม จังหวัด : นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 250 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า :