ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สนธยา ตรีสุทธิผล
อีเมล : 0831587955@gmail.com
ที่อยู่ : 59/4 ม.3 ตำบล/แขวง : บ้านม้า
อำเภอ/เขต : บางปะหัน จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13220

มาตรฐานที่ได้รับ

ปลาสลิด

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 150 บาท/แพ็ค

ปริมาณทั้งหมด : 500 แพ็ค

รายละเอียดสินค้า :