ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กองศรี เทศไทย
อีเมล : kongsi@hotmail.com
ที่อยู่ : 72 ม.4 ตำบล/แขวง : กำแมด
อำเภอ/เขต : กุดชุม จังหวัด : ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ : -

ขวัญยโสธร

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 2500 บาท/กระสอบ

ขนาดบรรจุ : 50 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กระสอบ

รายละเอียดสินค้า : ขวัญยโสธร

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี