ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : รณชัย อเปสริยโย
อีเมล : chidpirom.shop@gmail.com
ที่อยู่ : 157 ตำบล/แขวง : ตำนาน
อำเภอ/เขต : เมืองพัทลุง จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93000

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP, Gi

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

g10

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 3000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : g10