ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายพิสิษฐ์ วงศ์เติมแต้ม
อีเมล : puttitorntt@gmail.com
ที่อยู่ : 3 หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บัลลังก์
อำเภอ/เขต : โนนไทย จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30220

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

หมอชาวนา

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 38 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 4000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : หมอชาวนา

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ดินน้ำเค็มโนนไทย นครราชสีมา