ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายพิสิษฐ์ วงศ์เติมแต้ม
อีเมล : puttitorntt@gmail.com
ที่อยู่ : 3 หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บัลลังก์
อำเภอ/เขต : โนนไทย จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30220

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมอชาวนา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บัลลังก์ หมอชาวนา

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 4000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมอชาวนา

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ดินน้ำเค็มโนนไทย นครราชสีมา

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand 09900030000000009 2020-07-26 ข้าว [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี