ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ณัฐชพนธ์ ภูริปรีชานนท์
อีเมล : ipnut29726@gmail.com
ที่อยู่ : 43/5 หมู่ที่ 17 ตำบล/แขวง : วังนกแอ่น
อำเภอ/เขต : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65130

เมล่อน พันธุ์ Sweet Marmalade เนื้อส้ม

ไร่ภูริ Phuri Farm

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 200 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 10 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : เมล่อน พันธุ์ Sweet Marmalade เนื้อส้ม

เมล่อนปลอดภัย มาตรฐาน GAP 

เมล่อนเนื้อสีส้ม สายพันธุ์ SM ; Sweet Marmalade 

ลักษณะพันธุ์

เนื้อสีส้ม เนื้อกรอบ หวาน หอม ลายสวย

น้ำหนักประมาณ 1.5-1.6 กิโลกรัมต่อ 1 กล่อง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37447541342 2020-01-24 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Nim express

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 90 บาท ต่อ 1 กล่อง

โปรโมชั่น :

ไม่มี