ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ชลธิชา ฤทธิ์วันชัย
อีเมล : chonticha99@live.com
ที่อยู่ : 83 หมู่ที่13 ตำบล/แขวง : ไทรย้อย
อำเภอ/เขต : เนินมะปราง จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65190

มะม่วง สวนรวงทอง

สวนรวงทอง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 500 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : มะม่วง สวนรวงทอง

มะม่วงดี...มีทั่วไป. ถ้ามะม่วงหวานจับใจ...ต้องไปวังน้ำบ่อ

สวนรวงทองปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง บนผืนแผ่นดินถิ่นทองคำ พื้นที่ปลูกเป็นดินลูกรัง มีหินกาน ทำให้มะม่วงจากสวนรวงทอง มีผิวเหลืองสีทอง เนื้อแน่นรสจัด ผลสุกมีความหวานจับใจทุกลูกค่ะ

สวนรวงทองมีความตั้งใจผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ ทำเกษตรแบบปราณีต คัดสรรมะม่วงแก่จัดทีละลูกๆๆๆ เพื่อนำมาบ่ม ให้มีความหวานจับใจค่ะ

เราผลิตมะม่วงโดยคำนึงถึง ผู้บริโภคต้องปลอดภัย ผู้ผลิตต้องปลอดภัย สิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัย สวนรวงทองได้รับคัดเลือกให้เป็นแปลง GAP ดีเด่นระดับเขตค่ะ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03 9001 364 4000 5125 2020-06-26 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 150 บาท ต่อ 1 กล่อง

โปรโมชั่น :

ไม่มี