ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : หสม. สวนในเวียง
อีเมล : prasit.tul@gmail.com
ที่อยู่ : 186 หมู่ 5 ต. ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า ตำบล/แขวง : ป่างิ้ว
อำเภอ/เขต : เวียงป่าเป้า จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170

ชาลิ้นจี่

สวนในเวียง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 390 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : ชาลิ้นจี่

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GMP กษ 03-9023-2550-02380628600 2020-12-18 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : Kerry, EMS

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 80 บาท ต่อ 1 กล่อง

โปรโมชั่น :

ไม่มี