ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เอกนรินทร์ สิงค์คำ
อีเมล : mytmoo16@gmail.com
ที่อยู่ : 69 หมู่ 16 ตำบล/แขวง : หนองแค
อำเภอ/เขต : ราษีไศล จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33160

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Mayangtong

มะยางทอง Mayangtong

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Mayangtong

ข้าวมะยางทอง   หอม นุ่ม อร่อย
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่  ราคา 80 บาท/กิโลกรัม
ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่   ราคา  100 บาท/กิโลกรัม
(เป็นข้าวอินทรีย์ผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้  จากแปลงนาอินทรีย์ ของชาวอำเภอราษีไศล)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand กษ 099000-33-000900001 2026-07-26 ข้าว [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี