ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นักสิทธิ์ อุ่นจิต
อีเมล : mociby@gmail.com
ที่อยู่ : 136 ม.1 ตำบล/แขวง : คอโค
อำเภอ/เขต : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000

ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์

คอโค ออร์แกนิก

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 210 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์

 

1-5 กก ค่าขนส่ง 30 บาท

6-10 กก  ค่าขนส่ง 60 บาท

11-15 กก   ค่าขนส่ง 90 บาท

16-20 กก   ค่าขนส่ง 120 บาท

ค่าขนส่งทางไปรษณีย์ ทุก 5 กิโลกรัมของสินค้า เพิ่ม 30 บาท

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand กษ 099000320022000007 2020-11-30 - ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 5 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 30 บาท
จำนวน 6 ถึง 10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 60 บาท
จำนวน 11 ถึง 15 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 90 บาท
จำนวน 16 ถึง 20 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 120 บาท
จำนวน 21 ถึง 25 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 159 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี