ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ไฮเทคไบโอ (ประเทศไทย)
อีเมล : prasit@hitecbio.co.th
ที่อยู่ : 206/1 ซอย เสริมสุข ถ.ประชาชื่น ตำบล/แขวง : ลาดยาว
อำเภอ/เขต : เขตจตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900

ลิ้นจี่อินทรีย์อบแห้ง Organic Europe/USDA

INWIANG VALLEY

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 200 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 10 ถุง

รายละเอียดสินค้า : ลิ้นจี่อินทรีย์อบแห้ง Organic Europe/USDA

ลิ้นจี่อบแห้ง ปลอดสารพิษ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 ACT Organic Standards deemed equivalent to the Regulation (EC) no.834/2007 2023-03-31 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 Canada Organic Regime No. 032555OC 2023-03-31 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี