ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ศิริกัลยา อุปนันท์
อีเมล : sirikanyaopanan@gmail.com
ที่อยู่ : 247 หมู่ 8 ตำบล/แขวง : สันติสุข
อำเภอ/เขต : พาน จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120

กล้วยตากโชคชัย

กล้วยตากโชคชัย

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : กล้วยตากโชคชัย

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 อย อยู่ระหว่างขอการรับรอง ติดต่อขอใบรับรอง 2022-08-04 - อยู่ระหว่างขอการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี