ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กาญศรี จันต๊ะชัย
อีเมล : kansri2508@gmail.com
ที่อยู่ : 632 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย ตำบล/แขวง : ท่าสุด
อำเภอ/เขต : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100

ข้าวป๊อปผสมธัญพืช

เกษตรสร้างสรรค์

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 35 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 200 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : ข้าวป๊อปผสมธัญพืช

ทำจากข้าวอินทรีย์ผสมธัญพืชพร้อมรับประทาน

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 อย. 57-2-00862-6-0002 2021-12-31 ข้าวป๊อบ - ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี