ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ณัชพร สุวรรณจักร
อีเมล : juleemas@gmail.com
ที่อยู่ : 163 หมู่ 1 ตำบล/แขวง : ป่าอ้อดอนชัย
อำเภอ/เขต : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000

ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

เฮือนรักษ์สุขภาพ

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/แพ็ค

ปริมาณทั้งหมด : 20 แพ็ค

รายละเอียดสินค้า : ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic กษ 09 9000 57 001 000056 2020-09-07 - ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : บริษัท kery, ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 5 แพ็ค ค่าจัดส่ง 100 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี