ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : มนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์
อีเมล : Monchawal@gmail.com
ที่อยู่ : 135 ม.5 ซ.ประมง3/5 ตำบล/แขวง : หนองกอมเกาะ
อำเภอ/เขต : เมืองหนองคาย จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000

ข้าวกล้อง กข43 ตราลูกสาว

ข้าวอินทริย์ปลอดสารพิษ ข้าวสามหอม (ตราข้าวลูกสาว)

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 3000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวกล้อง กข43 ตราลูกสาว

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand กษ 09 9000 43 000 000058 2020-11-30 Organic ข้าว [ดูไฟล์] อยู่ระหว่างขอการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : kerry

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 5 ถึง 10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 130 บาท
จำนวน 11 ถึง 20 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 260 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี